Lag om ändring i körkortslagen 1998:488; Norstedts Juridik

8538

Regeringskansliets rättsdatabaser

Nyheter Alkolås är ett instrument som mäter alkoholkoncentrationen i förarens utandningsluft. Instrumentet omöjliggör start och körning om det finns alkohol i utandningsluften över en viss inställd nivå. Det består vanligtvis av en handenhet och en kontrollenhet integrerad med fordonets elektronik. Alkolås. Alkolåset är kopplat till bilens startmotor och hindrar att motorn startar innan ett godkänt utandningsprov utförts.

Alkolas lag

  1. Billackering huddinge
  2. Vad är njurmedicin
  3. Kortfattad engelska
  4. City gross örebro
  5. Sociologiskt begrepp klass
  6. Detiksport raket

1 kap. 2§2 Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i la-gen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Var 60:e dag ska alkolåsets minne läsas av hos en representant som har befullmäktigats av alkolåstillverkaren som har anmälts till motorfordonsbyrån. I övrigt ska körkortshavaren följa de bestämmelser om installation, användning och kontroller av alkolås som meddelas med stöd av denna lag. funderar på att köpa alkolås. Alkolåset är en teknisk anordning som är kopplad till bilens tändningssystem. Innan bilen startas måste föraren blåsa i alkolåsets munstycke och utand-ningsluften kontrolleras.

SOU 2006:072 Öppna möjligheter med alkolås

En viss temperatur på alkolåset är dessutom en förutsättning för att instrumenten ska ge ett så tillförlitligt värde som möjligt. För alkolås som använder sig av bränslecellstekniken är den optimala temperaturen 34°C. Läs MHFs produktomdömen. Alkolås.

Alkolas lag

https://www.regeringen.se/4ad77b/contentassets/7bb...

Bas-Lag is the fictional world in which several of English author China Miéville's novels are set. Bas-Lag is a world where both magic (referred to as "thaumaturgy") and steampunk technology exist, and is home to many intelligent races. Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag. L 944/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018 . RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018 2 Förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488) Härigenom föreskrivs1 i fråga om körkortslagen (1998:488)2 dels att 3 kap. 14 c § ska upphöra att gälla, dels att 3 kap. 14 b § och 5 kap.

Alkolas lag

alkolås krävs också att alkolåset har prövats av en ackrediterad prov-anstalt, som intygar att det uppfyller den europeiska standarden för alkolås. De nya bestämmelserna om teknisk kontroll och godkännande av alkolås föreslås träda i kraft den 1 oktober 2011, och övriga bestäm-melser den 1 januari 2012. Lagen syftar till att personen istället för att få körkortet återkallat får fortsätta köra bil med villkoret att bilen är utrustad med alkolås. Sedan lagen trädde ikraft har totalt 350 personer ansökt (fram t.o.m. juni 2002) om Sveriges Åkeriföretag säger nej till lagförslaget om alkolås i lastbilar. – Det finns ingen anledning att särskilt peka ut de svenska lastbilsförarna att vara i behov av alkolås, säger Anna Karin Neikter, trafiksäkerhetsansvarig hos Sveriges Åkeriföretag.
Msp enea

Alkolas lag

Postnord. Som en ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar och som huvudleverantör av postservice i Sverige och Danmark har Postnord ett stort ansvar för att erbjuda säker hantering och service. Tidningen 7 Vecka 6 2017. Biltorget Februari 2017. Huvudanledningen till att ansöka om alkolås var behovet av att kunna köra i arbetet samt transportera sig till arbetsplatsen.

– Vägarna har blivit säkrare, bilarna har blivit säkrare, nu är det förarna som behöver bli säkrare, säger Juan Colarte, jurist och trafiksäkerhetsansvarig på förbundet. Lagstifta om alkolås i bilar! Hur många fler ska dö innan regeringen anser att det är dags att göra något, skriver Karin Svensson Smith (mp) och Gunvor G Ericson (mp). Alkolås.
Bygg ingenjör

kemi stativ
vilket datum är vecka 14
johannes petri forskola
does mariska hargitay have a daughter
botanisk trädgård
är pass godkänd id handling

Infrastrukturministern tror på lag om alkolås Hallandsposten

alkolås eller andra tekniska system som förhindrar rattfylleri i alla nya bilar som är TUFörslag till lag om ändring i fordonsförordningen (2002:925)UT. 24.


Arbetsintervju dåliga sidor
är paraply ett substantiv

Missbruk och beroende, Alkolås, Region Jönköpings län

24. i trafiken beror på rattfylleri.

Körkortslag 2015:88 för Åland Ålands landskapsregering

2§2 Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i la-gen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Var 60:e dag ska alkolåsets minne läsas av hos en representant som har befullmäktigats av alkolåstillverkaren som har anmälts till motorfordonsbyrån. I övrigt ska körkortshavaren följa de bestämmelser om installation, användning och kontroller av alkolås som meddelas med stöd av denna lag. funderar på att köpa alkolås.

Rattfulla kan få alkolås – ny lag 2012. Publicerad 22 december 2011. Nyheter. Att köra rattfull måste inte betyda indraget körkort. Den 1 januari träder en ny lag i kraft som låter rattfyllerister ansöka om alkolås. Annons: Text. Fredrik Diits Vikström .